top of page

Interview Uyen - Office Manager

Bijgewerkt op: 16 nov. 2022

Een compleet dossier voor een voltooid dak.

Uyen Huynh is de administratieve spil in het web van Roozenburg Dakwerken.


Voor elk project stel ik de planning en een compleet dossier samen. Dankzij dat dossier en die planning moet de plaatsing of renovatie van het dak gladjes en vlot verlopen.

De plaatsing of renovatie van een dak is gebonden aan strenge regels en brengt vele partijen samen. Naast de specialisten van Roozenburg Dakwerken zijn dat de leveranciers en de klant, maar ook de overheid, verzekeraar of omwonenden.De regels voor werken aan het dak verschillen per gemeente. Daarom sta ik voortdurend in contact met het bevoegd gezag om de meest recente versie van die regels op te vragen. Daarnaast gelden er strenge eisen aan het werken op grote hoogte of als je, bijvoorbeeld, een dak met asbest gaat aanpakken.
En als de verzekeraar ons vraagt om een dak met schade te repareren, dan worden wij geacht alles te kunnen verantwoorden voordat zij overgaan tot uitbetaling. Dat geldt ook voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.
Een compleet dossier is hier, en in alle andere situaties, de beste garantie dat toestemmingen tijdig worden verstrekt of fondsen worden vrijgegeven. En als een klant ooit vragen heeft over, bijvoorbeeld, de te gebruiken materialen dan kan de projectleider die informatie zo uit het dossier halen en deze bespreken met de klant.

Nauwkeurige afstemming


Vanuit ons kantoor in Rijkevorsel stuurt Uyen, samen met een collega, dagelijks de verschillende projecten en teams aan.


We hebben meerdere vaste overlegmomenten. Meestal is dat met de verschillende managers maar we zitten ook maandelijks met alle medewerkers samen. Iedereen heeft altijd wel een idee over hoe iets beter kan. Dat is belangrijk omdat we voortdurend kijken hoe dingen beter, sneller of slimmer kunnen worden aangepakt.
Ik vind het daarbij belangrijk dat we eerlijk, duidelijk en transparant zijn naar elkaar. De uitvoering van een project valt of staat met de kwaliteit en frequentie van de communicatie. Dat geldt zowel voor intern maar ook voor de communicatie naar onze leveranciers en naar de klant.
Vaak helpt die duidelijkheid, en dat goede contact helpt ons ook om snel te schakelen en goed te reageren op veranderingen die een project kunnen raken.

Bij het uitvoeren van haar taak profiteert Uyen van haar opleiding Hotel Management en ervaring in de horeca. In beide markten is het contact met, en het onderhouden van relaties met klanten essentieel voor de organisatie om te slagen.


Beloftes nakomen


Ruim 98% van de klanten van Roozenburg Dakwerken geeft aan tevreden te zijn over onze prestatie. Bij hen is een herstelling uitgevoerd, een renovatie van een hellend of plat dak gedaan, een moderne of klassieke dakkapel geplaatst of een gevelrenovatie uitgevoerd.


Wij werken niet vóór maar mèt de klant en wij proberen ons altijd aan onze belofte te houden. Wanneer we voorzien dat het lastig wordt om een toezegging te halen, dan communiceren we dat gelijk met de klant. Zo weet die meteen waar deze staat.
Een dakrenovatie is vaak een omvangrijke en ingrijpende klus die veel invloed heeft op de lokale situatie en de omstandigheden van bewoners en omwonenden. Dat maakt een goede planning zo belangrijk. Een goede planning is ook essentieel om de afgesproken prijzen te handhaven.
Veel leveranciers zien zich momenteel gedwongen om hun prijzen regelmatig aan te passen vanwege de ontwikkelingen op de energie- of grondstoffenmarkt. Ook hier proberen wij onze beloftes naar zowel onze klant als leveranciers na te komen. Ons goede contact en compleet dossier helpen daarbij vaak om het initiatief in eigen hand te houden.

Altijd bereikbaar


Klanten kunnen Uyen altijd benaderen.


Wij zijn altijd bereikbaar. Niet alleen voor het verstrekken van informatie bij een vrijblijvende aanvraag of tijdens de opstart van een project, maar natuurlijk ook tijdens de uitvoering ervan en vooral ook daarna.

Juist de goede afronding, overdracht en het contact daarna maakt Roozenburg Dakwerken anders dan anderen.


Voor ons is een project pas klaar wanneer de klant helemaal tevreden is met het resultaat. Afhankelijk van het moment waarop de dakwerken zijn gedaan, kan het misschien even duren voordat de klant daadwerkelijk overtuigd raakt.
Een fikse regen- of hagelbui of een periode van felle zon, laat nu eenmaal soms op zich wachten. Maar zodra het dak ook dat heeft doorstaan, kunnen wij ons compleet dossier sluiten.